Welkom op de site van Buurtbusvereniging Schouwen- Duiveland

Buurtbusvereniging Schouwen-Duiveland verzorgt al vanaf eind 2014 op Schouwen- Duiveland het openbaar vervoer met twee buurtbussen, op de trajecten waar de zogenaamde ‘groot bus’ niet meer komt. De vereniging bestaat uit vrijwilligers, die belangeloos  de buurtbussen besturen. Dat doen ze op de officiële lijnen 591 ben 592 van Connexxion,

Het traject waar de lijnen 591 en 592 rijden zijn:

  1. Zierikzee busstation via Schuddebeurs, Noordgouwe, Zonnemaire, Dreischordorp, Dreischor landbouwmuseum Goemanszorg, Nieuwerkerk Steenzwaenshof naar Nieuwerkerk busstation.  Vandaar uit naar Ouwerkerk, Zierikzee Sas, Zierikzee centrum de Wieken naar Zierikzee busstation.
  2. Zierikzee busstation via Zierikzee centrum de Wieken, Zierikzee sas, Ouwerkerk, Nieuwerkerk busstation. Vandaar uit naar Nieuwerkerk Steenzwaenshof. Dreischor landbouwmuseum Goemanszorg, Dreischor dorp, Zonnemaire, Noordgouwe, Schuddebeurs naar Zierikzee busstation

Over ons

Alle leden van de buurtbus vereniging Schouwen-Duiveland werken als vrijwilliger mee om de passagiers van de buurtbussen 591 en 592 te vervoeren. De chauffeurs en het bestuur van de vereniging laten met zorg en enthousiasme de buurtbussen rijden. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en een penningmeester. De vereniging bestaat uit ca. 30 leden. De chauffeurs worden, voordat ze op de bus komen, getest op rijvaardigheid en gezondheid. Ze rijden op werkdagen volgens een dienstrooster. De diensten worden in overleg vastgesteld. Een dienst duurt ongeveer 4 uur. De chauffeurs verzorgen de kaartverkoop in de bus. De leden van de vereniging verdienen geen geld voor hun inzet. Ze ontvangen een kilometervergoeding voor het vervoer van huis naar de afrij-halte. Jaarlijks krijgen ze een kerstpakket en er wordt een gezellig dag uit georganiseerd voor de leden.

Voorzitter: Menno Bin
Secretaris: Auke Schenk
Penningmeester: Marijke Hemminga

Lijndienst 591 en 592

Klik op bovenstaande knoppen om ze te openen

Vrijwilligers

Zoek je een leuke, verantwoordelijke vrijwilligersbaan?

Word dan vrijwillig buurtbuschauffeur bij buurtbusvereniging Schouwen-Duiveland!

Als vrijwillig(st)er bestuur je minimaal 1 dagdeel per week een acht persoons buurtbus, die rijdt op Schouwen-Duiveland. Het is leuk, maar ook verantwoordelijk werk. Je ontmoet steeds nieuwe mensen, die je dankbaar zijn dat je dit werk doet. Je vervult als vrijwilliger een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie samen met leuke, gemotiveerde collega’s.

Waaraan moet je voldoen als vrijwilliger? Je moet vanzelfsprekend gezond zijn en je moet je in beginsel voor minimaal 1 dagdeel (ca 5 uur in een ochtend- of middagdienst) per week beschikbaar kunnen stellen. Er is geen leeftijdsgrens. Om te kunnen bepalen of je als chauffeur geschikt bent krijg je opleiding van ons bestuur. De opleider legt je de bediening van de bus uit, maakt je wegwijs in de route van de bus, in de dienstregeling, hoe je met de klanten omgaat, hoe het met de kaartverkoop en de OV-bewijzen gaat enz. De opleider is ook degene die bepaalt of je voor het rijden op de bus geschikt bent. Daarbij kijkt hij niet alleen naar je rijvaardigheid, maar ook of je als persoon als chauffeur geschikt bent. Een paar dingen die daar bij worden beoordeeld zijn.

*Je bent als chauffeur het ‘visitekaartje’ van de buurtbus en verantwoordelijk voor de veiligheid van de passagiers, voor een correct en veilig rijgedrag en voor de naleving van de dienstregeling.

*Je draagt de kleding die je krijgt van de vereniging.

*Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B en een geneeskundige verklaring. Deze verklaring ontvang je bij de verplichte keuring (op rekening van Connexxion). (Het gebruik van medicijnen die het rijden kunnen beïnvloeden, moet je melden; in overleg met de arts zal dan bezien worden of je als chauffeur op de buurtbus kan en mag rijden)

*Je dient een toestemmingsformulier en een vrijwilligersovereenkomst te tekenen.

Wat bieden we als buurtbusvereniging?

Wat bieden we als buurtbusvereniging? We bieden een leuke en dankbare invulling van je vrije tijd. Zonder de diensten van de vrijwillige chauffeurs zouden de kleine dorpskernen in Zeeland van openbaar vervoer verstoken zijn. De mensen zijn dan aangewezen op haltetaxi’s of gewone (dure) taxi’s, of moeten een beroep doen op familie, vrienden of kennissen. Daarom zijn de meeste mensen er erg blij mee dat wij deze diensten verlenen! Na voltooiing van je opleiding krijgt de planner het sein dat je in de dienstregeling kan worden opgenomen. Deze plant je dan in, rekening houdend met de voorkeuren die jezelf voor het rijden hebt aangegeven. Het rooster wordt maandelijks opgesteld door de planner. Deze planning word rond de 20e van iedere maand toegestuurd (een ruime maand van te voren), geef dus voor die tijd vakanties en vrije dagen door. De buurtbusvereniging vergoedt de kilometers van huis naar de stallingslocatie van de bussen v.v. De bussen rijden van maandag tot en met vrijdag, van ongeveer 8.00 tot 18.00 uur. De vergoeding bedraagt .. eurocent per gereden kilometer. De chauffeurs rijden in principe één dagdeel in de week. Jaarlijks organiseren wij een uitje voor de leden met partners.

Contact

Mailadres Secretaris buurtbus Schouwen-Duiveland: 

secretarisbbsd@gmail.com 

Contact Form